Menu

Ordervolgers, de Nederlandse politiestaat en het gezombificeerde stemvee.

by Willem Felderhof
Home / Consciousness/Spirituality / Ordervolgers, de Nederlandse politiestaat en het gezombificeerde stemvee.

Terwijl de massa vrolijk doorbrabbeld en twittert over de laatste ontwikkelingen rondom de Trump freakshow, en de “Truth” communities de global awakening vieren, glijdt Nederland, en de rest van de wereld, in rap tempo verder af naar een (openlijke) totalitaire en onomkeerbare fascistische politiestaat.

De hardware van het raamwerk van de totalitaire politiestaat (dictatuur) is volledig zichtbaar en voelbaar versmolten in de maatschappij en de software (social engineering c.q. Mind control) heeft totale greep op de diep gehersenspoelde samenleving. Ondanks de informatieve ontwakening van de symptomen van de problematiek zijn de bestaande instituten van de slavernijstaat steviger dan ooit in control, en is de situatie in Nederland en de wereld alleen maar verslechterd. De pijlers van de slavernijstaat der lage landen zijn nog steeds in vol ornaat op zijn plaats: een boven de wet staand psychopathisch en crimineel koningshuis en politieke arena, een communistisch onderwijs systeem, steeds verdere beperkingen van de vrijheid en toename van krankzinnige regelgeving.

Absurde regel/wetgeving zonder enige legitimiteit, die de onwetende massa hun vrijheden en rechten zonder enig weerwoord afnemen. De implementatie van deze tirannie wordt gefaciliteerd door een gigantisch leger van hersendode order volgers. Wat zijn ordervolgers?

Order volgers zijn personen die blind doen wat ze opgedragen is,  ZONDER voor zichzelf te beoordelen of de actie, die is opgedragen, moreel goed of verkeerd is. Als een persoon orders opvolgt dan kan die persoon per definitie niet zijn/haar geweten laten spreken, want handelen volgens geweten zou betekenen dat de persoon moedwillig voor ZICHZELF zou beoordelen of de actie moreel goed of verkeerd is. Daarmee is het volgen van orders totaal het tegenovergestelde van het handelen vanuit geweten. Geweten, gebaseerd op de kennis van wat moreel goed en fout is.

orders

Hoe komt het dat de samenleving dit zonder gemor pikt? Als je op straat vraagt wat een recht is dan kan 95% niet verwoorden wat het is. En als je niet weet wat het is dan heb je ook niet door dat je ze in rap tempo kwijt bent geraakt.

Sterker nog, hoe absurd het ook mag klinken voor iemand die een beetje wakker is, de meeste mensen in Nederland hebben het idee dat ze veel vrijheid genieten. O ja? Probeer je kind maar eens van school te houden, wat iedere ouder die om zijn/haar kind geeft zou moeten doen. Dan kan je naast absurde boetes ook voor de rechtbank verschijnen, of Gestapo verhoren verwachten met ordervolgers. Het huidige onderwijs systeem is niets meer dan een socialistische fabriek voor volgzame order volgers; het is namelijk een uitvloeisel van het Pruisische onderwijs model wat gemaakt is in eerste instantie voor het leger, en daarna op de volksscholen is geïmplementeerd.

Kort gezegd werd het almachtige Pruisische leger in 1806 door de eenheden van Napoleon verslagen en de Pruisische elite concludeerde na onderzoek dat dit kwam doordat de Pruisische onder officieren voor zichzelf begonnen te denken. Waarschijnlijk begonnen ze zich bewust te worden van hun gehypnotiseerde toestand en begonnen meer te denken en handelen vanuit geweten waardoor ze de waanzin van oorlog inzagen. En de waanzin van hun order volger conditionering. De Pruisische elite ontwikkelde daarna een VERPLICHT schoolsysteem met één doel; het produceren van volgzame werkers (lees slaven) zodat deze “muiterij” zich nooit meer zou herhalen. Dit model is de blauwdruk van het huidige Westerse “onderwijs” systeem.

Van alle mind verwoestende en schadelijke aspecten in het “onderwijs” systeem is het meest vernietigende instrument in dit kinderbewustzijn martel model het zogenaamde  “Outcome based education” systeem ofwel OBE doctrine. Waarom heet dat zo? Omdat het product van het doorlopen van deze lopende band bekend is: volgzame werkers die niet voor zichzelf kunnen denken en extreem afhankelijk zijn van externe factoren om staande te kunnen blijven, met name afhankelijkheid van de staat.

Talloze experts, studies en klokkenluiders laten zien dat het huidige westerse schoolsysteem, wat op OBE is gebaseerd, de volgende consequenties heeft voor de ontwikkeling van het kind.

 

9d41ff634f1680d561adba4a2c74591aSlechts een greep uit de dramatische gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind:

– De ware Zelf is non existent: kinderen ontwikkelen een kunstmatige persoonlijkheid door TV en media.

– Wanhopige afhankelijkheid

– Ongemak met intimiteit en openhartigheid, afkeer naar ouders, geen werkelijke vriendschap, lust vervangt liefde

– Onverschilligheid naar de volwassen wereld, geen nieuwsgierigheid in het algemeen, verveling

– Nauwelijks feeling met de toekomst of verleden; slechts beperkt bewustzijn op het moment

– wreedheid naar elkaar

– extreem materialisme

– de verwachting om te mislukken, het idee dat succes gestolen moet worden, en alleen buiten zichzelf gezocht moet worden.

– verlatings issues, het systeem als ouder beschouwen, afkeer van ouders.

 

school_deesHet huidige onderwijs systeem met OBE als doctrine is niets anders dan “soft” trauma based mind control. Alleen al in Nederland zitten tegen de 130.000 kinderen nu aan de meest walgelijke medicatie, voorgeschreven door pseudo kinderpsychologen die een paar boeken hebben bestudeerd en niks weten over: de gevolgen van de giftige soep van EMF straling, de desastreuze effecten van het verplichte OBE onderwijs systeem, voeding, vergiftiging door de (neuro)toxische  lucht die we inademen door o.a. geo engineering, biochemie, het menselijk lichaam, en/of over het menselijk bewustzijn in het algemeen. Deze pseudo psychologen zijn immers het product van hun eigen voorgeschiedenis; de perfecte common core gehersenspoelde ordervolgers. Ieder kind wat problemen op, of beter gezegd door school heeft, zou geprezen en gehoord moeten worden voor zijn/haar volstrekt normale reacties . In plaats daarvan krijgt het kind de bekende add/adhd/probleem label en worden ze gezombificeerd met walgelijke chemie. Vrijwel alle medicatie die de hulpeloze jongeren toegestopt krijgen, heeft als hoofdbestanddeel de psychostimulans methylfenidaat. Methylfenidaat is in Nederland onder verschillende merknamen beschikbaar: Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym. Naast methylfenidaat is ook atomoxetine (Strattera) geregistreerd voor gebruik bij ADHD. Om de zieke realiteit compleet te maken: het niet geregistreerde middel dexamfetamine wordt ook bij ADHD toegepast. Zowel methylfenidaat als dexamfetamine vallen onder de Opiumwet. Ongeveer de helft van het aantal gebruikers van methylfenidaat behoort tot de leeftijdsgroep 11 (!) tot en met 20 jaar. Het gaat om 83.000 kinderen. (dit is inmiddels 5 jaar geleden) Een greep uit de te verwachten bijwerkingen van dit gif:

 • Verslaving
 • Zenuwachtigheid evenals agitatie, angsten, en irritatie.
 • Slaapproblemen (insomnia)
 • Verminderde eetlust
 • hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid
 • Hartkloppingen
 • Groeistoornissen (lengte en gewicht) bij KINDEREN
 • Toevallen
 • Zicht problemen
 • Hoge bloeddruk
 • Snelle pols (en andere hartproblemen)
 • Tolerantie (constant nodig om dosis te verhoging)
 • Gevoelens van ongemak en paranoia
 • Visuele hallucinaties
 • Depressie
 • COCAINE CRAVING

 

en nog veel, véél meer. Dit alles zodat ze als een plant verder kunnen in een extreem ziek (school)systeem. Social engineering heet dat. Het zou goed kunnen dat wij hiermee de creatieven in de nieuwe generaties; de rebelse creatieven, die de hoop voor de mensheid zijn, uitgeschakeld hebben. Zij die zich niet kunnen of willen aanpassen aan een in en in ziek systeem. Of zoals Krishnamurti het verwoord: “It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society”.

Hoe kan het dat ondanks de overload aan informatie betreffende het schoolsysteem en de overduidelijk zichtbare dramatisch effecten ervan, ouders zonder gemor hun kinderen afstaan aan deze duivelse instituten? Zelfs tot het punt dat ouders blij zijn als school weer begint? Antwoord: Mind Control. Cognitieve dissonantie is niets anders dan het resultaat van trauma based Mind Control. Het negeren van het overduidelijke, en in een staat van moedwillige, door angst gevoede, onwetendheid blijven is een uitvloeisel van de inmiddels ultra high tech vormen van Mind Control. Desalniettemin is moedwillige onwetendheid in dit tijdperk van informatie een misdaad tegen de mensheid en met name tegen onze kinderen. Niks minder.

 

Terug naar de order volgers, want het zijn niet de “Dark Occult social engineers, de “elite”, de illuminati, of de politici die de implementatie van nieuwe wereld orde gestalte geven, maar de gehersenspoelde order volgers die het geweld praktiseren om dit te bewerkstelligen. De laatste aanvaring die ik had was met een hersendode “handhaver” die mij een boete wilde geven omdat mijn fiets niet geheel in een met verf aangemerkt vak op de openbare weg geparkeerd stond;  ik was in overtreding volgens de handhavende robot. De Algemene wet bestuursrecht definieert een overtreding in artikel 5:1 als “een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift”. (ja, opgemaakt en voorgeschreven door de heersers of je het er nou mee eens bent of niet)

De (parkeer) belasting is niets anders dan ordinaire diefstal in opdracht van de heerser van de order volger en volstrekt in strijd met Natuurlijke en Universele wetten:

schermafbeelding-2016-11-17-om-09-09-04Belasting is niets meer dan de veronderstelling dat een groep van mensen die zich zelf de “regering” noemt, het recht heeft om een willekeurig gekozen percentage van het product (loon in dit geval) van iemands anders werk te confiskeren, ongeacht of diegene ermee akkoord gaat om dat product (loon in dit geval)vrijwillig te delen. Belasting afdragen wordt bekrachtigd met het dreigen van geweld of in gevangen neming (het ontnemen van iemands vrijheid van beweging) als zij/hij van wie het produkt wordt ingenomen bezwaar maakt of poogt zich te verzetten tegen de confiscering. Deze praktijken worden altijd gerechtvaardigd (het wordt tot een recht getoverd)door degenen die beweren dat deze praktijken nodig zijn voor het “algemene goed”. Als we slavernij als de confiscering van 100% van het produkt van iemands werk definiëren, dan kunnen we duidelijk zien dat er geen magisch percentage is tot waar we het percentage kunnen verlagen (anders dan 0%) waarbij we het niet meer als slavernij aanduiden. Als wij echt eerlijk zouden zijn met onszelf dan beseffen we ons dat belasting, niets meer is dan een eufemisme voor diefstal, geweld en slavernij. Dit zijn de praktijken waar het werkelijk op is gebaseerd. Aangezien geen individu waar dan ook op deze planeet het “recht” heeft om eigendom te claimen van het product van iemands anders werk, kan dit gedrag nooit gedelegeerd worden aan een groep die het dan als recht kan bestempelen. Daarom is iedere vorm van belasting (en ook boetes) altijd moreel FOUT volgens de Natuurlijke en Universele wetten. Helaas is kennis van de Natuurlijke Universele wetten voor de meeste mensen een totaal onbekend terrein. Dit zou standaard op school geleerd moet worden. Kennis van de Natuurlijke Universele wetten, naast kennis over het menselijk bewustzijn is echter algemeen goed voor de dark occult social engineers. Zij gebruiken deze kennis om de mensheid te manipuleren (door Mind Control) en kunnen daardoor ongestoord heersen over de mensheid die niet beseft dat zij nog immer in een slavernij systeem leeft.

Er ontstond de gebruikelijke geladen uitwisseling tussen mij de order volger tot het punt dat hij zei dat ik “de volgende keer meega”. Jawel, voor het “fout” parkeren van een fiets. Daar waar wij dit 20 jaar geleden absoluut niet normaal en onacceptabel zouden vinden, accepteren we deze waanzin nu gewoon. De volgende stap is arrestatie en de daaropvolgende straf is executie. De langzame maar in eindstadium zijnde implementatie van de donkere New World Order gaat aan de massa volledig voorbij. Oorzaak: Mind Control. De betreffende order volger wist natuurlijk niet wat een recht was en had geen flauw benul van Natuurlijke en Universele wetten, want hij denkt niet na. Naast de vele mensen die mijn gedrag overdreven vinden of afkeuren zijn er “gelukkig” iedere keer als ik een aanvaring heb met order volgers, of het nou op straat is of een willekeurige helpdesk order volger, ook altijd mensen die naar mij toe komen om te zeggen dat ik groot gelijk heb en dat het heel goed is wat ik doe. DIT is nou precies het probleem; als zoveel mensen het probleem zien en het gevaar ervan zien waarom zijn er dan niet honderden mensen die in AKTIE komen? Ik wil helemaal geen goedkeuring voor mijn volstrekt normale gedrag, ik wil honderden of liever duizenden andere mensen zien die in AKTIE komen. Waarom het niet gebeurt? Fearbased, trauma based Mind Control.

schermafbeelding-2016-11-22-om-11-30-39Het probleem is zelfs niet de order volgers, maar het werkelijke probleem zijn de talloze mensen die het zien en niks DOEN. En helemaal de mensen die zogenaamd “wakker” zijn en zien waar we op afstevenen. Wijsheid wordt niet ontleend aan je kennis maar aan je DADEN. De enige manier om de realiteit te veranderen is door AKTIE en niet door kennis alleen. We moeten massaal ons uit durven te spreken met kennis en waarheid, vooral als dat ongemak veroorzaakt. JIJ moet veranderen, rigoureus. Spreek de Waarheid uit bij zogenaamde vrienden, en bij familie. Overal en altijd, over alles. Niet alleen op forums of social media, maar in de realiteit. Doe diep zelfwerk, onderzoek jezelf, en vooral  je bewustzijn.

Spreek je uit, ook al wordt iedereen ongemakkelijk van je. Het gaat niet om jou maar om de Waarheid. De chaotische toestand waarin de mensheid zich op dit moment bevind is de afspiegeling van het individuele bewustzijn wat zich manifesteert in het collectieve bewustzijn. Als we de externe realiteit willen veranderen dan zullen we eerst intern orde op zaken moeten stellen. Door de mangel. Face your demons, en doe diep schaduw werk. Een yoga klasje op de hei met een love&light sausje zet geen zoden aan de dijk. Het moedwillig negeren van de (innerlijke) Waarheid en vooral het uitblijven van actie zal onherroepelijk tot meer chaos leiden. Het is de morele plicht om de Waarheid te dienen en veranderen begint bij jezelf, maar daar willen de meeste mensen niet aan. Breek je ego en breek met iedereen die de Waarheid gewoonweg weigert te zien tot ze dat wel willen. Richt je op degenen die dat wel willen, dat betekent hard werk, veel energie en breken van banden die niet op Waarheid berusten. Er is gewoonweg geen tijd meer voor zelfbeklag, klinkt dat militant? Ja dat is het ook, de Waarheid is in een keiharde oorlog verwikkeld met leugens, bedrog en verraad. Berusting is geen optie; geen moment.

En voor degenen die nog steeds in de illusie leven dat je niet onderhevig bent aan Mind Control en dat de regering het beste met je voorheeft:

Het woord government komt van het Latijnse werkwoord Gubernare wat betekent “to control” en het Latijnse zelfstandig naamwoord mens wat betekent “mind”

Government means “to control the mind” c.q. MIND CONTROL

Bevrijd jezelf, duik in jezelf en verander om tot moreel juiste AKTIE te kunnen komen.

 

Check volgende links en volg de essentiële online seminar van Mark Passio over Natural Law:

 

Spread the news!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments(2)

 • Mohamed
  December 28, 2016, 3:01 pm  

  Wat een informatie, enige wat ik kan zeggen R E S P E C T ik zou graag meer willen zien in het nederlands ik heb deze website gevonde via Morris op youtube ook een free mind denker. Een vraagje hoe zorg jij er voor dat jij vrij bent van het systeem dat ons orders geeft gaan jou kinderen naar school of woon jij ergens anders deel met ons hoe jij begonnen bent jou leven te veranderen en de leven van kou gezin. Groeten uit Utrecht

  • January 4, 2017, 5:50 am

   Hi Mohamed, thanks. werkelijke vrijheid is het resultaat van een vrij bewustzijn dat opereert vanuit de polariteit van liefde en niet vanuit angst. Niet de new age achtige vorm van liefde maar de energie van uitdijend bewustzijn. Het systeem is een systeem dat drijft op angst en dat resulteert in meer externe vormen van tyrannie en control. De website gaat overigens van naam veranderen en wordt http://www.dutchanarchy.com

Leave a Comment

error: Content is protected !!